Как да определяте целите на PPC кампаниите Ви?

При стартиране на нови взаимоотношения с даден клиент, винаги е препоръчително да се уповаваме на постигнатите резултати за минал период…