Ninja Presenter

Онлайн Маркетинг & Интернет Реклама – SEO, SEM, PPC

Ninja Presenter

Ninjapresenter – тайната на успешната презентация е семинар целящ подобряване на презентационните умения, брейнсторминг и креативност, език на тялото, използване на цветове, снимки и типография и още много други елементи за успешни презентации

PPC