Приходите на Google от 2002 до 2013 (в милиарди долари)

Ако се чудите колко пари изкарва Google всяка година, считано от 2002-ра до 20130-та, може да погледнете тази графика. Тя представя официалните данни от корпорацията и така много ясно може да придобиете представа за стабилния растеж на приходите на този гигант.

Statistic: Google's global revenue from 2002 to 2013 (in billion U.S. dollars) | Statista
Find more statistics at Statista

Post author