Google: Локалните търсения през мобилни устройства водят 50% от търсещите в реалните магазини

Основното и най-важно значение за локалните търсения е, че се повлияват от местоположението на търсещите. Много изследвания сочат, че потребителите…

Как се прави верификация на Google+ Local Листинг по Телефон

Съвсем отскоро Google върна опцията за верификацията на Локалните Листинги чрез получаване на ПИН кода по телефона. Така ценният ПИН…