Официални Правила за писане на Google AdWords текстови реклами

Официални правила за текстови реклами в Google AdWords

Какви са официалните правила за писането на текстови реклами за кампании в Google AdWords?

Правилата за писането на  текстови реклами в AdWords се много важни, защото до голяма степен те определят бъдещето и успеха на една кампания. Ако не спазвате правилата за писане на рекламни текстове в Google AdWords, ще Ви се налага да губите време в пренаписване на карета, чудене защо продължават да Ви отказват рекламите и т.н. В най-лошия случай, системното неспазване и нарушаване на правилата за текстовите реклами в Google може да доведе до спиране и изтрива на вашият AdWords акаунт. Без предупреждение.

 

Ето кои са най-важните основни правила, които е строго препоръчително да спазвате, когато създавате текстови реклами за Google AdWords:

 

Вашите рекламни карета трябва да спазват следните стандарти за дължина на текста:

 • Заглавие – не по-дълго от 25 символа (включително и празните пространства)
 • Първи описателен ред – не по-дълъг от 35 символа (със спейсовете)
 • Втори описателен ред – не по-дълъг от 35 символа (със спейсовете)

Повече информаци може да намерите тук.

 

Вашите реклами НЕ трябва да нарушават следните правила за пунктуация!

 • поставяне на удивителен знак в заглавието на рекламата;
 • повторение на препинателни знаци или символи;
 • символи, цифри и букви, които не се придържат към установените им значения;
 • нестандартно използване на горни индекси;
 • нестандартни символи или знаци;
 • използване на bullets или така наречените водещи символи;
 • използването на многоточия.

Ето няколко примера, които показват различни казуси:

Примери за добри и лоши реклами в Google AdWords

 

Прекомерно използване на ГЛАВНИ Букви в текстовите реклами в AdWords!

В правилата за писане на реклами за Google AdWords изрично е посочено, че не трябва да се злоупотребява с използването на главни букви.

Eдинствено е позволено използването само на главни букви при изписването на общоприети съкращения и акроними, брандове и търговски марки, чиито регистрации са направени официално само с главни букви в съответните институции.

Ето няколко примера от официалния сайт на AdWords:

Главни букви в Google AdWords

 

Неспазване на правилата за граматика и правопис!

От Google са доста строги в това отношение и държат адски много на качеството на рекламите отностно граматика и правопис.

Според правилата на Google AdWords, в рекламните текстове не се допускат следните неща:

 • неправилна употреба на думи;
 • неправилно глаголно време или съгласуване между подлог и сказуемо;
 • неправилен правопис;

 

Не се допуска системното повторение на думи и фрази!

Забранено е повтарянето на една и съща дума в реклмания текст, когато това се прави с цел опит за манипулация. Обикновено, това е тактика, която е присъща на некреативните и мързеливите рекламисти.

Ето няколко примера за нарушаването на правилото за повтарянето на една и съща дума/фраза:

Повтаряне на думи в Google Adwords

 

Неправилно използване на спейсове и празни пространства между думи, букви и символи!

Напълно забранено е използването на повече от един спей или празни пространства в рекламните карета в AdWords. Има автоматична система, която засича тези нарушение много бързо, така че по-добре да не се опитвате да шикалквавите в това отношение.

Най-често това правило се нарушава поради невнимание – при копирането на реклмания текст от работния файл или инцидентното натискане на Space клавиша на клавиатурата.

Правило за разстоянията между думите и буквите в Google AdWords реклами

Визуалните примери в този материал са взети от официалния сайт на Google AdWords и са собственост на Google.

Този документ бе последно обновен на 10.12.2013 г.

Post author

Коментари

Loading Facebook Comments ...