Ninja Presenter

Ninjapresenter - тайната на успешната презентация е семинар целящ подобряване на презентационните умения, брейнсторминг и креативност, език на тялото, използване…