88% от интернет потребителите приемат отзивите като лични препоръки

В днешната статия ще ви запознаем по-подробно с едно ежегодно изследване на BrightLocal за изключително голямото значение от оставянето на коментари/отзиви (ревюта) и тяхното влияние върху вземането на решение за покупка от страна на потребителя.

През 2014-та, за четвърта поредна година, беше проведено проучване за това как коментарите/отзивите (ревюта) влияят върху нагласите на потребителите.

За периода май-юни проучването е събрало над 2 104 отговора на отправени запитвания, като 90% от анкетираните са от САЩ и 10% от Канада. Основната цел на това проучването е да се разбере как ревютата/отзивите оказват влияние върху местния бизнес и покупките на местно равнище.

Анкетата включва 13 въпроса, като в следващите диаграми са показват нагледно обобщените констатации от изследването.

local-biznes-prouchvane-otzivi_02

Данните сочат, че през 2014 едва 12% от населението не чете ревюта, което е с 3% по-малко спрямо предходната година. Резултатите показват, че:

  • 39% от анкетираните прочитат ревюта регулярно
  • При 88% от запитаните ревютата оказват влияние върху локалния бизнес, като това е с 3% повече спрямо 2013.

Анализите от тази анкета сочат, че 9 от 10 потребители четат ревюта, като 39% от тях ги четат редовно. Трендовата линия на тази статистика сочи, че през последните 4 години редовното четене на ревюта увеличава необходимоста от локален бизнес.

Стигнато е до извода, че 85% от потребителите прочитат да четат до 10-то ревю.

local-biznes-prouchvane-otzivi_03

Данните за 2014 година са разпределени както следва:

  • 85% от хората четат не повече от 10 ревюта
  • 67% прочитат отзивите до 6-я
  • 7% четат повече от 20 ревюта (за 2013-та стойността е била едва 2%)

Анализите от това проучване показват, че 85% от прочелите ревюта потребители са останали доволни, след като са стигнали до 10-я отзив. Забелязва се обаче тенденция, при която все повече потребители четат до и след 20-тото ревю.

В 2014 за никой не е тайна, че всеки локален бизнес има нужда от поне 10 оставени ревюта, като от голямо значение е те не само да бъдат положителни, но и да бъдат скорошни (пресни), т.е потребителите да получат актуална информация.

Според изследването на BrightLocal, при 72% от анкетираните ревютата са повлияли за доверието им в местния бизнес, а тези,които не обръщат внимание на отзивите са едва 10%.

Анализите показват, че на всеки 7 от 10 потребителя, ревютата имат положително въздействие, което буди доверие в тях. А само 1 от 10 потребителя не обръща внимание на коментарите.

local-biznes-prouchvane-otzivi_04

Резултатите за 2014 сочат, че 88% от хората приемат оставените коментари/отзиви като лични препоръки и само 13 % подхождат с недоверие към тях.

local-biznes-prouchvane-otzivi_05

Безспорно най-добрата реклама е „от уста на уста“, но данните от изследването показват, че за всеки 9 от 10 потребителя оставените ревюта са равностойни на лична препоръка.

local-biznes-prouchvane-otzivi_07

Това, което оказва влияние върху 88% потребителите, показва че за половината от тях са от значение няколко положителни ревюта, а за другата половина е много по-важно те да бъдат автентични, като разбира се не забравяме и качеството на оставените отзиви.

В крайна сметка проучването показва, че оставянето на ревюта има все по-голямо значение за местния бизнес.


 

Post author