Локалната SEO Индустрия – Проучване 2014

local-seo-prouchvane-2014-cover

Преди да Ви вкарам в морето от данни, проценти и числа, първо вижте какви са ключовите апсекти в проучването за Локалната SEO Индустрия през 2014 г. от BrightLocal:

1. 37% от лoкалните SEO оптимизатори/специалисти имат оборот по-малък от 30 000 щатски на година.
2. Всеки SEO професионалист, който се занимава с оптимизация за локални търсения, има средно по 9 клиента.
3. Осреднените месечние разходи на малкия и среден бизнес за локална оптимизация са 1020 щатски долара.
4. 1 от 5 специалиста достигат до по-малко от 10% нови потенциални клиенти през годината.
5. 93% от запитаните SEO специалисти очакват бъзнесът им да се разрастне в следващите 12 месеца.


Обзор на BrightLocal за SEO индустрията

Целта на това проучване е да се разбере текущото състояние на локалата SEO индустрия (основно в САЩ и Канада). С това изследване имаме за цел да Ви покажем всичко за живота “на едно място” , за локалното SEO. Също и да споделим с Вас констатации, които ще Ви помогнат да прозрете някои истини и да се запознаете с интересни данни за нашата индустрия.


Проучване на BrightLocal за локалната SEO индустрия

Това проучване е третата вълна от изследвания на тази бизнес ниша и е направено през Юли/Август 2014 година. Хората включени в проучването отговаряха на специфични въпроси свързани с локалното SEO. Анкетата беше представена на потребителите на BrightLocal, както и в публичнодостъпните медии по цял свят.

Тази година в проучването участваха 1759 специалисти от бранша спрямо 1409 човека през 2013 година. Основната част от проучването е проведена между SEO специалисти на свободна практика, малки дигитални и дизайн агенции.

В това изследване са поместени 19 въпроса разделени в 5 предметни области, както следва:

1) Размер и оборот
2) Клиенти и индустрии
3) Маркетинг и продажби
4) Услуги и задачи
5) Бъдещи перспективи

Предоставяме Ви данните от това проучване и в PDF формат, така че информацията да бъде удобна и лесна както за теглене, така и за изготвяне на отчети и прогнози. Може да си свалите данните от проучването от тук: Локална SEO индустрия – Проучване 2014 (BrightLocal)

Предишните проучвания от 2011 и 2013 година може да си свалите от следните линкове:


Размер и Оборот


1. Коя от тези характеристики описва най-добре вашата фирма?

Чрез отговорите на този въпрос се разбира към коя група спада аудиторията от анкетираните.

prouchvane-local-seo-2014-01

Изводът: Има съразмерност в пропорциите на групите анкетирани от различни бизнеси, но като тенденция се забелязва, че преобладават местни и регионални агенции, както и оптимизатори на свободна практика.

2. Колко човека във вашата компания са ангажирани със SEO?

prouchvane-local-seo-2014-02

Резултатите показват, че в 85% от анкетираните компании има по-малко от 5 SEO специалиста.

Анализ:

С първия въпрос дадохме отговор за типа на анкетираната аудитория, стана ясно, че по-голямата част от хората на които е проведена анкетата са местни и регионални агенции, както и хора на свободна практика.

Изненадващо е, че в 85% от запитаните компании има между 1-5 SEO специалиста. При сравнение на отговорите им с резултати от предни проучвания се наблюдават сходни стойности.

Това е факт, който сочи, че повечето локални оптимизатори практикуват професията си предимно в малки фирми (еднолични търговци), работещи непосредствено в своите градове или окръзи.

В следващите диаграми ще станете свидетели, на ниските нива на доходите в тази индустрия, което е и основния проблем за разрастването на много от фирмите.

Очевидно SEO служителите/специалистите са избрали да останат в малки и гъвкави екипи, които да оперират локално, без тенденция за сливане с по-голяма агенция.

3. Какъв беше вашия оборот през последните 12 месеца?

prouchvane-local-seo-2014-03

 • 37% от анкетираните отговарят, че годишните им обороти са по-малки от 30 000 щатски долара (за 2013 те са били 33%);
 • 50% казват, че имат годишен оборот по-малък от 50 000 щатски долара (през 2013 този процент е бил 43%);
 • Само 10% имат оборот по-голям от 50 000 щатски долара (за 2013 той е 17%);

Анализ:

Проучването е направено с годишен оборот в рамките на  30 до 50+ хиляди щатски долара на агенции и консултантски фирми от всички нива.
Един от най-фрапантните показатели е при агенциите, които печелят по-малко от 30 000 за година. Това са били 37% при запитаните през 2014 и 33% през 2013, което е и повече спрямо резултатите от 2011.

Това е тревожна тенденция за индустрията, която би трябвало да завладява по-високи ценови тавани с оглед сложността на работата и въздействието, което този тип оптимизация за търсачки може да има за бизнеса, когато резултатите са положителни.

Очевидното е, че анкетираните работят предимно в малки агенции на местно ниво и може да се очаква годишните им обороти да не са толкова високи, предвид и по-малките проекти. Дори и да приемам този факт, данните показват, че десетте процента, които бележат ръст в оборотите отново са по-малко спрямо тези от 2013 и 2011.

Дали този спад се дължи на по-голяма конкуренция в индустрията и принуждава местните оптимизатори да свалят цените, за да са конкурентноспособни?

Алтернативни ли са SEO услугите на ниски цени? (повече по този въпрос може да прочетете по-надолу)

Дали е устойчиво за агенциите да оперират с обороти, по-ниски от 30 000 щатски долара, в един все по-конкурентен пазар?


Клиенти и Индустрии


4. Колко клиента обслужвате лично?

prouchvane-local-seo-2014-04

 • 33% от SEO експертите обслужват между 1-5 клиента (спрямо 28% през 2013);
 • 41% обслужват лично повече от 10 клиента (също толкова и през 2013);
 • 24% от анкетираните персонално работят с повече от 21 клиента (тенденцията се запазва от 2013);
 • Локалните SEO оптимизатори обслужват средно по 9 клиента ( срещу 11 през 2013);

Анализ:

Анализите от тази статистика сочат, че анкетираните се занимават с по-малко клиенти през тази година спрямо 2013-та. Най-голямата промяна е при професионалистите, които работят с между 6-10 клиента. Към момента те работят с между 2-5 клиента.

Въпреки това, 24% от запитаните обслужват повече от 21 клиента, което само по себе си говори за по-значителна заетост на практикуващите и по-голям обем задачи всеки месец.

Ключът за водене на успешен бизнес на локално ниво е ефективност и способност да бъдат разработени инструменти, процеси и шаблони, които да са достатъчно гъвкави и да обслужват качествено всеки клиент.

Въпреки че не може и не трябва да се автоматизират всички SEO задачи, и ние от Inbound.bg се застъпваме зад повечето инструменти, които наистина пестят много ценно време при работата с клиенти и справянето с по-критични задачи (анализи на данни, мониторинги и т.н.).

5. Какво предпочитате – да обслужвате клиенти от една индустрия или клиентите Ви да са от разнообразни ниши?

prouchvane-local-seo-2014-08

 • 60% обслужват много разнообразни индустрии (срещу 67% през 2013)
 • 23% предпочитат да се ограничат с 2-3 ниши (срещу 20% спрямо 2013)
 • 17% обслужват само клиенти от един бранш (срещу 14% спрямо 2013)

Анализ:

Оказва се, че има увеличение на броя на SEO експертите, които насочват усилията си към специфични групи потребители.

По-задълбочените познания в дадена област позволяват на агенциите и специалистите да демонстрират своята по-голяма компетентност и по-добри разбирания за конкретен бизнес.

Използването на правилна терминология и жаргон, които са свързани с една индустрия, печели много позитиви за агенциите и експертите. Да си запознат с бранша, за който оптимизираш е плюс, който води и до добри пратктики, продажби и по-качествени SEO услуги.

Това спомага да:

 • разберете нуждите на клиентите по-добре
 • да се откроите от другите агенции
 • спечелите повече клиенти
 • държите по-високи цени

6. Колко средно плаща всеки клиент на месец?

prouchvane-local-seo-2014-09

 • 40% плащат под 500$ на месец
 • 68% плащат под 1000$ на месец
 • 32% плащат над 1000$ на месец

По груби сметки това се пада средно по 1020$ на месец (срещу 1,085 спрямо 2013).

Анализ:

Вижда се, че приходите от клиентите варират в голям диапазон. Интересното е, че има клиенти, които плащат по-малко от 100 долара, отколкото клиенти, които плащат 5000$ на месец, а тези, които плащат повече от 5000 са паднали от 7% през 2013 на 3% през 2014г.

Данните сочат, че клиентите харчат 65$ по-малко за година, което е спад с 6%. Отново, това е тревожен сигнал за индустрията, което може да означава обезценяване на услугите, а може би просто жестоката конкуренция води до спад в цените.

Разбира се, видът и нивото на предоставяните услуги ще продължават да диктуват ценовите трендове, както и размера на фирмата на клиента. По-малките и средни фирми очевидно ще имат по-малко бюджети за инвестиране на пазара, спрямо франчайз и големите бизнеси.


Маркетинг и Продажби


7. Кои канали са най-ефективни за привличане на нови клиенти за вашата фирма при предлагането на услуги за Local SEO? (изберете топ 3)

prouchvane-local-seo-2014-05

 • 28% смятат, че от уста на уста е най-ефективния канал за привличане на нови клиенти
 • Според 17% от анкетираните , SEO е най-ефективният метод
 • 11% са на мнение, че местните бизнес групи са най-ефективни

Анализ:

Ясно е, че репутацията/известността на SEO агенцията е най-добрия начин за привличане на нови клиенти. Макар днес да има много видове канали за приличане на клиенти, безспорно 3 от най-добрите методи се основават на офлайн канали.

SEO-то също е голям плюс за местните консултанти/агенции. Каналите, които са увеличили ефективността от тази година са социалните канали като: Facebook , LinkenIn, местни презентации и семинари. Въпреки, че реализираните доходи от Facebook (6%), LinkedIn (5%) и Twitter (2%) се считат за по-малко ефективни канали за продажба, и по-скоро са използвани като средства за комуникация в днешни дни това се променя.

8. С колко нови потенциални клиенти успявате да се свържете всеки месец?

prouchvane-local-seo-2014-06

 • 27% не се свързват с нови потенциални клиенти всеки месец (срещу 32% за 2013);
 • 27% се свързват с между 2 и 5 нови клиента на месец;
 • 75% казват, че се свързват с по-малко от 10 нови клиента на месец;
 • И едва 12% могат да се похвалят, че се свързват с над 50 нови потенциални клиента на месец;

Анализ:

През 2011 локалните SEO експерти не бяха толкова много и 46% от тях НЕ се свързваха с нови потенциални клиенти всеки месец. През 2013 г. този процент падна на 32%, докато през 2014 достигна 27%. Съчетано с това, че 12% от анкетираните са заявили, че правят около 50 обаждания/имейли, за да реализират успех – това е с 5% повече спрямо 2011.

Тази статистика навежда на мисълта, че локалните оптимизатори са принудени да положат повече усилия, за да спречелят нов клиент.

Повечето оптимизатори оперират с множество клиенти (24% се завземат с 21 нови клиента всеки месец), това предполага, че те работят под “пълна пара”, но ни казва също така, че най-вероятно те се нуждаят от повече бизнеси/клиенти.

С данните които имаме би било интересно да се направят и още някои констатации. В последствие ние ще продължим да анализираме тези стойности както и броя на недостигнатите потенциални клиенти в разрез с оборотите на дружествата.

9. Колко процента от потенциалните клиенти успявате да превърнете в реални?

prouchvane-local-seo-2014-07

 • 20% отговарят, че имат успеваемост по-малка от 10% (срещу 17% за 2013);
 • 58% от анкетираните превръщат 50% от потенциалните си клиенти в реални;
 • 15% успяват да привлекат над 80% нови реални клиенти (срещу 14% за 2013);

Анализ:

С увеличаването на конкуренцията, да спечелиш нов бизнес си е почти като да спечелиш война. Макар разликата между тази и миналата година да не е голяма, то в сравнение с 2011 си е направо фрапантна.

Сваляме шапка на този 1% агенции, които успяват да превърнат 100% от потенциалите си клиенти в реални. През 2011, 21% казват, че всички потенциални клиенти стават и реални, но този процент се стопи само за 1 година.

В престоящите анализи, които ще направим на база на това проучване ние ще разгледаме отблизо колко са изходящите потенциални клиенти в една компания, сравнени със средния процент за индустрията.


Услуги и Задачи


10. Какви SEO/Онлайн Маркетингови услуги предлагате?

prouchvane-local-seo-2014-13

Сред най-често предлаганите услуги се нареждат:

 • Google+ Оптимизация
 • On-Site оптимизация
 • Citation Building или казано на разбираем език – създаване на споменавания на бизнеса и неговите основни елементи (Име, Телефон, Адрес)

11. Коя услуга е най-търсена от клиентите Ви?

prouchvane-local-seo-2014-14

 • Видео и мобилен маркетинг са сред услугите, които са най-малко търсени, съответно и най-слабо предлагани;
 • Сред най-търсените са Google+ Оптимизация, Създаване на споменавания и цялостен маркетинг на уебсайт;

Анализ:

Услугите, които са най-предлагани от агенции и оптимизатори, са и тези, които са и най-търсени. Нещо напълно нормално.

В повечето случаи, както и този, това което се вижда от проучването на BrightLocal, услугите, предлагани от агенциите, са силно зависими от търсенията на клиентите.

Видеата и мобилния маркетинг са двата канала, които са най-нашумели за индустрията в момента, но малките и средни фирми явно не са толкова добре запознати с тези ползи. Това е една образователна задача за всички в бранша!

12. Каква част от вашата работа се предоставя на трета страна и е с етикет на “бяло/whitehat” SEO?

prouchvane-local-seo-2014-15

Данните от проучването показват следното:

 • 53% от изнасят по-малко от 10% от работата си на 3-та страна (срещу 62% спрямо 2013)
 • 13% възлагат повече от 50% от задачите си на 3-та агенция (за 2013 стойността е 9%)
 • 26% възлагат повече от 25% от натовареността си (срещу 17% за 2013)

Анализ:

Налице е леко увеличение на обема на работа, които агенциите възлагат на трети страни (подизпълнители).

Когато SEO експертите вземат повече и повече нови клиенти, това е един ефективен начин да се справят с множеството задачи, без това да им струва прекалено скъпо.

Много от изнесените услуги са специфични като например – изграждане на линк билдинг – може да бъде много ефективен вариант.

13. Смятате ли, че социалните медии са ефективен маркетингов канал за локална оптимизация?

prouchvane-local-seo-2014-16

 • 88 % от анкетираните са на мнение, че социалните медии оказват положително влияние върху техния бизнес (през 2013 този процент е 83%);
 • 12 % се колебаят или неодобряват социалните медии като канал за маркетиране;

Анализ:

През 2011, 76% от анкетиранте са били положително настроени към социалните мрежи. През 2012 този процент се увеличава на 82%, а тази година достигна до 88% доверие.

Повечето оптимизатори смятат, че социалните медии са много мощен инструмент и по-малко са на мнение, че тези канали работят само за някой браншове. Това означава, че е на лице обща промяна за повечето фирми в отношението им към социалките.

14. В SEO или Бизнес задачите сте ангажирани предимно през седмицата?

prouchvane-local-seo-2014-17

 • On-site оптимизацията, отчетите, анализите, SEO одитите и упавлението на клиентите са сред най-времеемките задачи през седмицата на един SEO експерт.
 • Разработването на нови бизнес идеи и начинания често могат да бъдат пренебрегнати в това отношение за сметка на съществуващите задачи.

Анализ:

Можем да разгледаме широкия спектър от седмични задачи, с които са се нагърбили повечето SEO професионалисти и да се убедим, че оптимизацията за търсачки става все по-сложна индустрия. Тези, които успяват да опростят и да оптимизират задачите си, със сигурност имат по-голямо предимство от онези, които всяка седмица затъват в доклади и срещи.

Виждаме, че много от задачите могат да се опростят, но е много важно да бъдат изготвени точни и реални отчети, за да се проследи правилната SEO работа и нейната ефективност за целите на бизнеса.

Задачи като самопромотиране, собствен маркетинг и нов бинес са на последните места в списъка.

С тези задачи, които са от решаващо значение за създаване на репутация и спечелването на нови клиенти, можем да започнем да разбираме защо толкова много консултанти/агенции се борят ежедневно, за да растат и да печелят повече от 30 000 щатски долара годишно.

15. Кои от следните SEO и Бизнес задачи Ви отнемат най-много време и намирате за най-отегчителни?

prouchvane-local-seo-2014-18

Линк билдингът, писането на съдържание и изграждането на нови споменавания са сред задачите, които отнемат най-много време, съответно са и най-досадни.

Анализ:

Интересно е, че Google+ оптимизацията се счита за една от най-търсените SEO услуги от фирмите. Тя отнема доста време, но въпреки това се приема като една от най-малко досадните задачи за SEO експертите. Това е добра новина и неотдавна стартиралият Google My Business, съчетан с постоянните му подобрения и поддръжкатана клиентите от страна на Google, вече може да се ползва по-лесно и по-безпроблемно. Това от своя страна вдига доста от бариерите при работа с Google+, Local/MGB/Places.

Линк Билдингът се счита за най-досадната задача според 41% от оптимизаторите през 2013 и сред 34% от запитаните за тази година. Това вероятно подсказва, че някои професионалисти спират да правят стратегии, за да избегнат наказания от страна на Google.

16. Кои от посочените SEO и Бизнес задачи бихте искали да практикувате по-често?

prouchvane-local-seo-2014-19

 • Развитието на нов бизнес е най-предпочитаната задача за оптимизаторите;
 • Линк билдинг, самопромотирането, on-site оптимизацията, SEO одитите и анализите са другите задачи, които са сред най-предпочитаните;

Анализ:

Линк билдигнът се смята за досадна задача, но данните сочат, че оптимизаторите предпочитат да го практикуват повече.

Всяко развитието на нов бизнес върви ръка за ръка с растеж и подбор на персонал (повече за това по-долу) в рамките на година, затова не се учудвайте ако ги видите на челно място в списъка си със задачи. Като се има на предвид огромното натоварване от страна на SEO-тата, там не е останало място за спечелване на нови клиенти. И точно това е проблемът, който спира много голяма част от консултантите да се превърнат в агенция с повече от 1 човек персонал.

Би било интересно да обърнем внимание и на размера на задачите, които стоят на най- високо ниво в списъка с желания и дневния ред за миналата година, но тенденцията показва, че те намаляват. Сред тях са анализите, генерирането на нови споменавания и оптимизацията в социалните медии.

17. Очаквате ли да разширите бизнеса си в следващите 12 месеца?

prouchvane-local-seo-2014-10

93% от анетираните определено очакват да развият своя бизнес в следващите 12 месеца.

Анализ:

Статистиките сочат, че има голяма доза оптимизъм в бранша! 93% от SEO професионалистите очакват да разрастнат своя бизнес в рамките на година. Тази тенденция се следва и от изминалата година, през която процентът е един и същ, но за 2011 той е бил скромните 82%.

С такъв оптимизъм можем да забравим за спокойното плаване в бранша през следващата година. Но сме свидетели и на предишните класации, които сочат, че нивата на доходите падат и да спечелиш клиент става все по-трудно, а клиентите плащат по-малко. Само по себе си това съдържа своята доза страхотност, защото пред нас стои една голяма, освен ентусиазма в големи количества.

18. Планирате ли да наемете повече персонал през следващите 12 месеца?

prouchvane-local-seo-2014-11

 • 70% от анкетираните планират да наемат персонал през следващата година.
 • 14% казват, че е малко вероятно да наемат повече персонал в рамките на година.

Анализ:

Това са повече от добри новини за индустрията, имайки предвид, че 70% възнамеряват да търсят и наемат нов персонал.


19. Кои от тези твърдения най-добре описват вашите надежди и очаквания за следващите 12 месеца?

prouchvane-local-seo-2014-12

 • 83% смятат, че годината ще бъде чудесна или добра;
 • Едва 17% са по-малко сигурни за перспективите си;

Анализ:

Въпреки факта, че SEO експертите са малко по-колебливи тази година относно наемането на нов персонал (около 45%, срещу 53% за миналата година), засега все още на хоризонта няма облаци, нито се задава буря от сушата.

С тази позитивна нагласа и очаквания за растеж в SEO индустрията, със сигурност ще има нови работни места за нови оптимизатори. Повече клиенти означава повече работа, а повече работа означава повече хора зад мониторите. С такъв растеж се очаква да виждаме все повече и повече нови SEO оптимизатори да влизат на терена през следващите 12 месеца. Тази година 10% заявяват, че са нови бранша. И тази цифра най-вероятно ще се увеличи отново и отново, при това многократно през 2015.

 


Post author