Правилно ли разбирате трафик каналите на Google Analytics

Травик каналите в Google Analytics-1

Едно от най-важните неща в дигиталния маркетинг е умението да разбираш как точно те намират клиентите. Благодарение на него, ясно може да се види коя кампания работи, кои усилия си струват и кое има нужда от пренастройване. Google Analytics ви позволява да вникнете в представянето на отделните маркетингови канали и да добиете конкретна представа за успеха ви по различните онлайн направления. За да извлечете максимално полезна информация от наличните данни, трябва да знаете как инструментът сортира трафика.


Каналите в Google Analytics са основни категории, които показват как хората са намерили сайта ви.  Докато данните от Acquisition > All Traffic > Source/Medium показват по-детайлно откъде са дошли потребителите, то Acquisition > All Traffic > Channels са една идея по-общи и предоставят обобщена информация.

Например, Facebook сесиите излизат по много начини в Source/Medium. Може да ги видите като facebook.com, m.facebook.com, l.facebook.com, и всички те представляват вариации на един и същи източник. В Channels те са групирани на едно място и вие виждате най-същественото.

 

Видове канали в Google Analytics

По подразбиране, каналите в инструмента са следните:

  • Direct: В общи линии, показва трафика от потребители, които директно са посетили URL адреса на сайта.
  • Organic Search: Показва броя посещения от търсене в търсачката, които не са от клик върху реклама.
  • Social: Представя данни за броя посещения от социални медии (Facebook, Twitter).
  • Email: Показва трафик от кликнати линкове в имейл съобщения, било то от общи кампании, или индивидуални.
  • Affiliates: Показва трафика от афилиейт маркетинг.
  • Referral: Показва трафика, при който потребителите са кликнали на линк от друг сайт.
  • Paid Search: Представя трафика от рекламни кампании в търсещата машина.
  • Other Advertising: Показва трафика от онлайн реклама, различна от тази в мрежа за търсене и дисплейна. Например, видео реклама.
  • Display: Показва трафика от дисплейните реклами, като например AdWords ремаркетинг кампаниите.

 

Често срещани проблеми

Въпреки че така разгледани, тези канали изглеждат достатъчно ясни, системата включва трафик в даден канал, изхождайки от източника (търсачката или уебсайт) и начина (органично, директно и др.), по който потребителят е достигнал до уеб адреса. Това означава, че качеството на събраните данни зависи от това доколко добре са настроени кампаниите ни. При неточно зададени маркери се получават заблуждаващи данни. По този начин може, например, трафик, който е дошъл благодарение на платеното търсене, да не бъде включен в канала Paid Search.

 

Имейл кампании без маркери

Ако развивате имейл маркетинг през платформи като Mailchimp или Constant Contact, се уверете, че сте настроили маркера да отчита посещенията от имейлите в Google Analytics. По този начин ще имате повече контрол върху представянето от имейл трафика. Иначе посещенията няма да бъдат правилно сегментирани и ще се показват или като реферални (от уебсайта на пощата, например mail.yahoo.com) или като директен трафик (посещения през Outlook, например).

 

Неуспешно свързване с AdWords акаунта

Щом управлявате рекламни кампании в Google, задължително трябва да свържете AdWords акаунта с Google Analytics. Ако не го направите, трафикът правилно ще отива в Paid Search канала, но няма да се знае коя кампания, реклама или ключова дума е довела посетителите. Тази липса на информация ще навреди върху измерването на успеха от отделните рекламни кампании.

Проверете дали AdWords е свързан с Analytics в Acquisition > AdWords > Campaigns. При правилна настройка, ще виждате обобщена информация за представянето, включително за потребителското поведение и конверсиите.

Свързване на AdWords с Google Analytics

 

При правилно свързване, ще виждате данните от Adwords акаунта като Paid Search или Display в секцията с каналите.

 

Неясни органични сесии

Без да го представяме като голям проблем, трябва да отбележим, че една малка част от органичните посещения понякога биват отсявани като реферален трафик. Просто го имайте предвид, когато гледате данните.

 

Лична подредба на каналите

Ако подредбата, която е по подразбиране, не задоволява напълно поставените цели, можете да създадете ваше собствено групиране на категориите. Просто, ако ще го правите, подходете правилно, за да не се стигне до объркване на данните от трафика. Именно поради съществуването на този риск, не е препоръчително да се замества оригиналната подредба с изцяло нова, а е по-добре да се създаде ново, отделно групиране, в което да имплементирате желаните от вас параметри.

 

Сегментиране на брандовите и небрандовите платени търсения

Друг полезен начин за по-подробно събиране на информация е сегментирането на брандови и небрандови платени търсения в отделни канали. С този ход ще разграничите посещенията на потребителите, които вече ви познават от тези, които за първи път взаимодействат с уебсайта ви. За повече информация, вижте инструкциите на Google.

 

Създаване на канали за Paid Social

Когато създавате реклами в социалните мрежи, е добре да разделите органичните социални посещения от платените. Забележете, обаче, че Analytics не предлага отделен канал за платения трафик от социалните медии. Ако не зададете конкретен маркер, този трафик ще отиде в общите посещения – Social channel. В случай, че решите да ги отделите, те ще бъдат включени в Paid Search или Display channels.

За максимално чисти данни, е най-добре да създадете нов канал в Analytics. New Channel Grouping ще ви позволи да събирате точни данни, без да изменяте информацията от другите канали.

Създаване на трафик канал в Google Analytics

 

В заключение

Стандартната подредба на каналите в Google Analytics предоставя добра основна разбивка на отделните видове трафик. Въпреки това е хубаво да знаете при какви ситуации може да наблюдавате смесване на данните от един канал в друг. Старайте се да настройвате правилни маркери, които ще ви помогнат да усвоите максимално акуратни резултати.

Веднъж научили се да разчитате данните от основния набор канали, може да помислите за добавяне на такива, които бих били подходящи за вашия случай, и с които ще можете да изследвате информацията в дълбочина.

 

 

Post author